Triển khai thực hiện mô hình trong cải cách hành chính về “Hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên tại Bộ phận một cửa” UBND xã Hòa Đồng

Ngày 06/6/2022 UBND xã Hòa Đồng ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND xã về triển khai thực hiện mô hình trong cải cách hành chính về “Hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên tại Bộ phận một cửa” UBND xã Hòa Đồng; trong kế hoạch xác định có 05 thủ tục hành chính cần phải hướng dẫn thực hiện gồm: (1) Đăng ký khai sinh, (2) Đăng ký kết hôn, (3) Đăng ký khai tử, (4) Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, (5) Đăng ký lại khai sinh.
                                                                    Niêm yết các thủ tục hành chính tại “Bộ phận một cửa”
 
          Để triển khai thực thực hiện tốt mô hình trong cải cách hành chính về “Hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên tại Bộ phận một cửa” UBND xã Hòa Đồng; nhằm nâng cao tỷ lệ tổ chức và người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên và dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đã được UBND tỉnh công bố. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC theo quy định. Hạn chế tối đa việc công dân trực tiếp đến cơ quan hành chính khi không cần thiết.

         UBND xã đã thành lập Đội thanh niên tình nguyện thực hiện mô hình trong cải cách hành chính về “Hướng dẫn, tuyên tuyền tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên tại bộ phận một cửa” UBND xã Hoà Đồng, gồm có 09 thành viên bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 8/2022; Hàng ngày bố trí 1-2 thành viên cứ đều đặn mỗi buổi từ 8h sáng thành viên của đội có mặt tại bàn hướng dẫn và trực tại bộ phận một cửa để tuyên truyền, hướng dẫn người dân.
 

                                          Tình nguyện viên hướng dẫn nhân dân các thủ tục hành chính trực tuyến
 
           Mỗi thành viên của đội có nhiệm vụ trực, tuyên truyền và hỗ trợ giúp nhân dân hiểu về lợi ích của ứng dụng dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời phối hợp công chức chuyên môn nâng cao chất lượng hoạt động mô hình một cửa, một cửa liên thông tại xã Hòa Đồng. Ban đầu khi tổ chức công dân đến liện hệ giải quyết giấy tờ, hồ sơ TTHC thì hướng dẫn và kiểm tra xem họ đã mang đầy đủ giấy tờ khi yêu cầu giải quyết một loại giấy tờ hay thủ tục hành chính chưa; sau đó  thực hiện các bước sau:
           Bước 1: Khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đối với các thủ tục hành chính đã được lựa chọn để thực hiện mô hình tại Bộ phận một cửa UBND xã; phối hợp với công chức chuyên môn bộ phận một cửa xã:
           a) Kiểm tra hồ sơ giấy tờ của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ giấy tờ đã đảm bảo đầy đủ thành phần, số lượng hồ sơ và tính hợp lệ theo quy định thì cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả phải Scan hồ sơ, giấy tờ để chuyển đổi thành hồ sơ điện tử.
           b) Đăng nhập Cổng dịch vụ công của tỉnh Phú Yên để nộp hồ sơ trực tuyến giúp cho tổ chức, cá nhân:
          + Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến: Đề nghị tổ chức, cá nhân đăng nhập vào tài khoản để thành viên độ tình nguyện tiếp nhận và trả kết quả thao tác, nộp hồ sơ điện tử.
          + Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tạo đăng ký tài khoản (hoặc hỗ trợ tạo đăng ký giúp) và đăng nhập vào tài khoản để công chức, người hoạt động không chuyên trách tiếp nhận và trả kết quả thao tác, nộp hồ sơ điện tử.
Hoặc hướng dẫn công dân, tổ chức đăng ký tạo tài khoản, đăng nhập vào tài khoản dịch vụ công trực tuyến, để thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại di động hoặc bằng máy tính bảng.
           c) Giải thích, thông tin cho tổ chức, cá nhân biết, nắm rõ về cách thức theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, thời hạn trả kết quả và hướng dẫn, tư vấn để tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phù hợp (nhận tại bộ phận một cửa, nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích).
           Khi tổ chức, cá nhân lựa chọn nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích thì cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã tiếp nhận và trả kết quả phải thông báo rõ mức phí dịch vụ (do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chi trả) và thời gian nhận được kết quả có thể kéo dài hơn so với thời gian hẹn trả (do phải cộng thêm khoảng thời gian vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện của Bưu điện nếu có).
              Bước 2: Công chức, người hoạt động không chuyên trách xã được bố trí  tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ điện tử cho bộ phận chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử theo quy định đã được khai báo trên hệ thống phần mềm.
             Bước 3. Bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định và gửi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã bố trí tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống phần mềm.
             Bước 4. Công chức, người hoạt động không chuyên trách xã bố trí tiếp nhận và trả kết quả cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công của tỉnh Phú Yên. Tổ chức, cá nhân được thông báo qua hệ thống tin nhắn SMS tự động (qua gmail lúc tạo tài khoàn đăng ký) để biết và nhận kết quả theo hình thức đã lựa chọn.
 

                                                      Tình nguyện viên hướng dẫn nhân dân các bước nộp hồ sơ trực tuyến
 
            Thực tế mô hình này đã và đang khẳng định tính hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp người dân làm thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh chóng mà còn tạo dựng hình ảnh người cán bộ, công chức nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng nhân dân. Đây là mô hình mới của xã đã từng bước góp phần rất lớn trong việc giúp người dân giảm việc đi lại, tránh phiền hà cho người dân khi đến liên hệ làm việc tại cơ quan hành chính; đồng thời nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin, nộp hồ sơ qua mạng để yêu cầu được giải quyết và góp phần  nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn xã Hòa Đồng./.
        
                                                                                                                                                                                                                            Tin, ảnh: Thị Nhiệm

 

 
vanbanhuyen
 

151/BC-UBND

Báo cáo phân tích kết quả CCHC năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thời gian đăng: 22/05/2024

lượt xem: 36 | lượt tải:11

95/KH-UBND

Khắc phục những hạn chế công tác Cải cách hành chính năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo

Thời gian đăng: 22/05/2024

lượt xem: 39 | lượt tải:12

894/UBND-VP

V/v tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện Tây Hòa

Thời gian đăng: 22/05/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:20

278-KH/ĐU

KH tổ chức Hội ngị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và bài viết, bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian đăng: 21/05/2024

lượt xem: 46 | lượt tải:11

277-KH/ĐU

KH tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

Thời gian đăng: 17/04/2024

lượt xem: 89 | lượt tải:12
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1,380

Hôm qua: 2,068

Tháng hiện tại: 15,719

Tháng trước: 23,568

Tổng lượt truy cập: 414,805

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây