HĐND xã Hòa Đồng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Năm

Thứ hai - 04/07/2022 07:54 141 0
Kỳ họp thứ Năm - HĐND xã khóa XIII, được tổ chức công khai và truyền thanh trực tiếp. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.
- Thời gian: Diễn ra 01 buổi, khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2022. 
- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã.   
 
 

      Đại biểu dự họp
Dự kỳ họp ở huyện có đồng chí Lê Văn Mười, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ở xã có đồng chí Trương Ngọc Hoàng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng. Phó Bí thư trực Đảng, Chủ tịch HĐND xãđồng chí Võ Bá Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Bá Hòa, Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  và lãnh đạo các đơn vị.
 

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe đồng chí Võ Bá Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt KH đề ra như: tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 18,7 tỷ đồng, đạt 53,43% KH (KH 35 tỷ đồng), hướng dẫn Nhân dân gieo sạ hết diện tích lúa vụ Đông - Xuân, với 886 ha, thu hoạch năng suất bình quân  đạt 72,9 tạ/ha, sản lượng thóc 6.458,9 tấn, đạt 46,73% KH (KH 13.820 tấn); Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt 1 tỷ 838 triệu đồng, đạt 69,36% chỉ tiêu huyện giao và đạt 66,81% chỉ tiêu phấn đấu của xã; Thực hiện tốt việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và đăng ký công trình xây dựng cơ bản đúng kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tập trung giải quyết các trường hợp lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích. Tổ chức Lễ công bố thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thôn Mỹ Thuận Trong và vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn xã. Rà soát đánh giá kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Nghe báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ Ba; Nghe các Ban của HĐND xã báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND xã trình kỳ họp thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban và nghe Thường trực HĐND xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam xã đối với HĐND, UBND xã tại kỳ họp thứ Năm, HĐND xã khóa XIII.

Đồng chí Võ Bá Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri
 
Kỳ họp thứ Năm, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo về nội dung và chất lượng. Kỳ họp HĐND xã đã xem xét, biểu quyết thông qua 04 nghị quyết: Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 và Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2023.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ