Tổng kết lớp dạy nghề nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò cho lao động nông thôn tại xã Hòa Đồng

Thứ sáu - 29/09/2023 18:35 221 0